Política privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a ASSOCIACIÓ INVENCIBLES PER LA INCLUSIÓ Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes a través dels formularis de la present pàgina web i podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que estiguin vigents en el moment precís en què s’accedeixi a la web.

 

Data última actualització: 20/10/2023

 

1.- Qui és el responsable del tractament de les teves dades?:

 

ASSOCIACIÓ INVENCIBLES PER LA INCLUSIÓ
CIF G72409139
Carrer Can Plana de Baix s/n
08396 Sant Cebrià de Vallalta
Mail: info@invencibles.org.es

 

2.- Amb quina finalitat i base legal tractem les teves dades i quant temps les conservem?

 

Les dades personals que recollim són les estrictament necessàries per atendre les seves sol·licituds, són adequades, pertinents i no excessives, limitades a la finalitat per les qual són recaptades. Preguem que per a mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que pugui produir-se.

 

A l’associació tractem les dades personals rebudes d’aquesta Web per a les següents finalitats:

 

2.1.- FORMULARI CONTACTE:

 

Tractem les dades personals recollides a través del formulari de contacte o rebudes a través del correu electrònic info@invencibles.org.es amb la finalitat de gestionar i atendre les teves consultes i sol·licituds d’informació.

A més, podrem tractar les teves dades per l’enviament de comunicacions informatives de l’associació, en el supòsit que ens hagis marcat la corresponent casella habilitada a l’efecte.

 

  • Legitimació: La base legal per a poder tractar les teves dades és el consentiment que es considera atorgat quan ens remets la teva consulta a través del formulari o enviant un correu electrònic a l’associació.
  • El termini de conservació: les dades seran eliminades un cop atesa la sol·licitud.

Si ens has donat el teu consentiment per l’enviament de comunicacions informatives, les teves dades es conservaran per aquesta finalitat fins que no ens comuniquis el contrari. T’informem que podràs oposar-te a aquest tractament en qualsevol moment a través dels mitjans facilitats en cada comunicat que t’enviem.

 

2.2.- FORMULARI SOL·LICITUD ALTA SOCI:

 

Tractem les dades dels sol·licitants per a la gestió de la seva alta com a soci i l’enviament de comunicacions electròniques d’interès relacionades amb l’activitat de l’associació. No obstant això, si ho desitges, podràs oposar-te a aquest tractament en qualsevol moment a través dels mitjans facilitats en cada comunicat que t’enviem.

.

  • Legitimació: La base legal per al tractament és el consentiment que es considera atorgat amb l’enviament del formulari i l’interès legítim de l’associació per l’enviament de comunicacions d’interès.
  • El termini de conservació: Les teves dades seran conservades durant el termini que duri el tractament i posteriorment durant els terminis legalment establerts per atendre qualsevol reclamació derivada del propi tractament.

3.- A qui comunicarem les teves dades?

 

L’associació no comunicarà les teves dades a tercers excepte per obligació legal o a petició de jutges i tribunals.

S’informa que no està prevista la transferència internacional de dades.

 

4.- Quins són els teus drets?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades estem tractant. A continuació, t’indiquem els teus drets:


 

Dret d’accés

Dret d’accés a les teves dades personals per a saber si s’estan tractant dades personals i obtenir una còpia d’aquestes.

 

Dret de rectificació

 

Dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

 

Dret de supressió

Dret a sol·licitar la supressió de les teves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per les quals que van ser recaptades.

 

Dret a la limitació

Podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 


 

Dret d’oposició

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. L’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Dret a la portabilitat

Tindràs dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que hagis facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

 

Dret a retirar el teu consentiment

Podràs retirar el teu consentiment atorgat pel tractament de dades personals en qualsevol moment i sense efectes retroactius.

 

Dret a reclamar

T’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagis vist satisfet l’exercici dels teus drets aquí indicats.

 

Per a exercir els citats drets pot posar-se en contacte a través de l’e-mail info@invencibles.org.es indicant la següent informació:

 

Nom i cognoms
E-mail de contacte
Dret que desitja exercitar.
Dades sobre els quals realitza la seva sol·licitud

 

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva sol·licitud i t’ho notificarem al través del mail que ens hagis indicat. 

 

5.- Seguretat en el tractament

 

Apliquem rigorosament tots els principis de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: En el moment de la recollida de les teves dades et facilitem de manera concisa i transparent tota la informació sobre el tractament que durem a terme.

Principi de minimització de dades: només sol·licitem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals seran tractats.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran conservades durant no més temps del necessari per als fins del tractament.

Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la seva confidencialitat.

 

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’empresa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Herramientas de accesibilidad