Qui som

Invencibles i la inclusió social

Invencibles és un projecte social d’esport inclusiu.  Es va iniciar l’octubre del 2021 amb l’objectiu general d’oferir l’acompanyament i les eines necessàries perquè infants i joves amb diversitat funcional puguin gaudir de l’esport com a eina d’inclusió social. Alhora, es treballen altres aspectes individuals i grupals, i oferint un acompanyament integral als jugadors/es i les seves famílies.

Com a objectius més específics, Invencibles busca fomentar la inclusió social d’infants i joves amb discapacitat a través de l’esport, tot utilitzant aquest com a eina de transformació social. L’objectiu és generar visibilitat i consciència dels drets de les persones amb diversitat. També s’ofereix un acompanyament terapèutic professional per les famílies dels jugadors, així com un espai d’oci inclusiu dirigit als jugadors majors de dotze anys. En aquests espais d’oci inclusiu es treballen aspectes com: les relacions interpersonals, les interaccions, les habilitats socials, la comunicació assertiva i la cooperació.

tordera invencibles inclusió social
esport com a eina d'inclusió social
inclusió social basquet

EL PROJECTE

"Donar resposta a les necessitats de crear equips d'inclusió social"

El projecte va començar amb la creació d’un equip de futbol inclusiu adherit al Club de Futbol Sant Cebrià de Vallalta, a la comarca del Maresme. I al cap de pocs mesos, i gràcies a la gran acceptació i demanda de la societat, es van constituir l’Associació Invencibles per la Inclusió. El seu propòsit és el de donar resposta a les necessitats de crear més equips inclusius a altres municipis.

Per altra banda, s’ha iniciat un nou projecte de bàsquet inclusiu al Club de Bàsquet la Vallalta, tot considerant la importància d’oferir altres propostes esportives amb la mateixa metodologia i valors que acompanyen aquest projecte d’inclusió social que no deixa de créixer.

Equips de treball d'Invencibles

1

Psicòlegs esportius

Són els responsables de detectar, analitzar i avaluar, amb la resta de l'equip, els aspectes psicològics que afecten negativament la conducta, les emocions o les relacions de les persones participants del projecte. El seu objectiu és el de millorar el seu benestar psicològic i emocional.

També s'encarreguen d'organitzar i dinamitzar les teràpies que s'ofereixen a les famílies dels jugadors i jugadores. Amb un acompanyament professional i proper que busca, per una banda, l'apoderament i millora en la gestió de situacions familiars conflictives, i per l'altra, l'intercanvi d'aprenentatges i suport mutu entre les diferents famílies participants.

2

Integradors/es i educadors/es socials

Entre les seves funcions es destaca la detecció de necessitats individuals i grupals dels/les jugadors/es, per la recerca de recursos que facilitin la seva òptima participació i benestar integral dins l'equip.

Mantenen una constant comunicació amb les famílies amb l'objectiu d'oferir un acompanyament socioeducatiu que vagi molt més enllà de la part esportiva.

Treballen en xarxa amb altres serveis especialitzats del context (CSMIJ, Serveis Socials, Ajuntaments, Centres Educatius, etc.) per a tenir una visió global i transversal de les característiques i necessitats de les usuaris.

Organitzen i dinamitzen les activitats d'oci dels joves adolescents del projecte, on es treballen aspectes relacionats amb la gestió de les emocions, la comunicació assertiva, les habilitats socials i les relacions interpersonals.

3

Entrenadors esportius i terapèutics

S'encarreguen de dissenyar les sessions d'entrenament multidisciplinaris adaptades a les característiques i necessitats dels jugadors i jugadores. Sempre en constant coordinació amb la resta de l'equip de treball.

Coordinen els partits i altres jornades esportives amb una mirada holística i equitativa.

Busquen constantment la interacció entre jugadors/es d'altres categories dins un mateix club per a fomentar la inclusió, la companyonia, el respecte i les relacions entre els diferents membres.

4

Persones voluntàries

Des del cor i de manera altruista, participen setmanalment als entrenaments i jornades. Ofereixen un acompanyament individual als jugadors/es dels diferents equips. Les persones voluntàries d'Invencibles fan possible que es puguin cobrir les necessitats de l'equip, a més de garantir el bon funcionament de les sessions.

sigues part del canvi

Vols formar part d'Invencibles?

Invencibles neix de la necessitat com a eina d’inclusió social i per donar resposta a extraescolars inclusives d’esport. T’interessa?

Herramientas de accesibilidad