Què és l'esport inclusiu?

Els beneficis de l'esport inclusiu en persones amb discapacitat

L’esport, en general, té múltiples beneficis tant a nivell físic com psicològic, i en el cas de les persones amb discapacitat encara s’hi sumen d’altres valors com la integració social i els processos de rehabilitació.


L’esport, en aquest sentit, és una gran eina d’inclusió social per a les persones amb discapacitat, ja que porta a una integració positiva a la comunitat, tot participant en fer que es produeixi una acceptació plena i una facilitació social, a més d’aportar una funció educativa i un intercanvi de relacions amb la comunitat. (Campos et al., s.d.).


L’esport és la clau per a millorar l’estat físic i emocional de les persones amb discapacitat, i a través de la seva pràctica es promou la socialització, la interacció, el treball en equip, la resolució de conflictes i el control de les impulsivitats.


En definitiva, l’esport millora notablement la qualitat de vida de les persones que el practiquen, i és per això que cada cop són més les persones que decideixen iniciar-se en alguna activitat física, (Muñoz et al. ,2017).


Tot valorant els beneficis que aporta la pràctica esportiva en persones amb diversitat funcional es fa rellevant la necessitat d’impulsar projectes i iniciatives per a promoure l’esport com a eina inclusiva, tenint en compte que aquest és un gran instrument pel desenvolupament integral dels participants i per la seva cohesió i participació social. Cal partir de les individualitats de les persones, de les seves característiques, interessos i potencialitats, considerant les seves necessitats i utilitzant els recursos que ofereix l’entorn.


També cal buscar els suports institucionals necessaris per a poder millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat a través de l’esport. I des d’un abordatge integral, amb plantejaments que superin la realitat actual de la societat, tenint en compte que les persones amb discapacitat encara troben barreres en el seu accés a l’esport (Muñoz et al., 2017).

Esport inclusiu o esport adaptat

Quan el que es busca és donar resposta a la diversitat des d’una vessant esportiva podem diferenciar entre dus grans categories: l’esport adaptat i l’esport inclusiu. En termes generals, ens referim a esport adaptat quan les persones que el realitzen presenten alguna discapacitat que els impossibilita realitzar un esport normalitzat, i aquesta és compartida per tot el grup de persones participants. També ens referim a esport adaptat quan aquest presenta modificacions que s’adeqüen a les característiques o necessitats dels participants per a facilitar la seva pràctica, tanta nivell d’estructura com de metodologia. (Vaíllo , 2014).

En canvi, l’esport inclusiu es refereix a una tipologia que engloba una àmplia diversitat de característiques en les persones que el practiquen, incloent-hi participants amb i sense cap tipus de discapacitat, tot compartint el mateix espai, materials i activitats. Tal com estableix l’Article 31 de la Convenció de l’Organització de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, tant els infants com els adults amb algun tipus de discapacitat tenen el dret de poder accedir a activitats d’oci i esport en entorns inclusius (ONU, 2006).

En aquest punt, caldria fer una reflexió profunda sobre si l’esport adaptat és facilitador de contextos inclusius o, si més aviat, participa en generar i reproduir situacions d’exclusió social per part d’un grup de persones que realitzen una activitat diferent i separada a la resta. Tot i argumentar que es busca la manera d’adaptar les condicions pel seu benestar i participació, realment allunyen a aquest col·lectiu d’una inclusió real dins la seva comunitat.

Tenint en compte que la pràctica esportiva de persones amb discapacitat i sense permet la comprensió mútua i ajuda a una òptima integració social de les persones amb discapacitat cal apostar per propostes que promoguin la interacció i socialització d’infants amb capacitats diverses, amb l’objectiu de participar en fer d’aquesta una societat un espai més inclusiu. La inclusió social, en aquest cas, és utilitzada com un procés que facilita que els infants en risc d’exclusió social augmentin les seves oportunitats i recursos necessaris per a poder participar plenament i amb qualitat de vida en les diferents esferes de la societat, (Vaíllo, 2014).

A més, quan s’aborda des de l’àmbit econòmic, relacional i social, la inclusió ajuda a augmentar la cohesió social dels individus, assegurant que tots els infants puguin accedir als mateixos drets i oportunitats. L’esport inclusiu promou el seu apoderament, la seva participació activa i autodeterminació, i donant com a resposta un equilibri integral en el seu benestar físic i emocional.

sigues part del canvi

Vols formar part d'Invencibles?

A més de practicar esport inclusiu, també oferim un espai d’acompanyament terapèutic per a totes les famílies dels jugadores i jugadores dels diferents equips. 

Herramientas de accesibilidad